Door op 14 maart 2016

VVD/PvdA: promoot ondernemend Drenthe

In Drenthe zijn veel innovatieve en ondernemende bedrijven. Binnen en buiten de provincie zijn deze echter onvoldoende bekend. Ze worden ook niet voor het voetlicht gebracht in lopende promotiecampagnes. De fracties van VVD en PvdA vragen het college van GS daarom ‘Ondernemend Drenthe’ intensiever te promoten. Hun motie daarover werd aangenomen in het Drents Parlement.

Ons Statenlid Ronald Koch legde bij de indiening van de motie uit dat het gemiddelde beeld van Drenthe – hij sprak uit eigen ervaring – niet veel verder komt dan hunebedden, Bartje, natuur, kamperen. Het komt zelfs voor dat mensen buiten de provincie helemaal geen beeld hebben van Drenthe. In de campagnes van Marketing Drenthe komen dezelfde beelden terug, als het erom gaat de 10 redenen te benoemen om Drenthe te bezoeken. Wederom de hunebedden, fietsen en drie nationale parken. Gelukkig worden ook de TT en het Drents Museum genoemd. En ook al zijn rust en ruimte, natuur, aantrekkelijke huizenprijzen en krachtige waarden en normen heel waardevol: het is volgens de PvdA-statenfractie belangrijk dat Drenthe economisch gezien een ander, beter imago krijgt. Rust roest namelijk. En er zijn ook wel degelijk ondernemende en innovatieve bedrijven in Drenthe, zo bleek onlangs bij een NOM-bijeenkomst. Denk bijvoorbeeld aan Catawiki (online veilinghuis) en Resato (componenten en systemen voor hogedruktoepassingen).

Het is dus goed om meer aandacht te geven aan het feit dat Drenthe qua bedrijvigheid ook een ander, dynamisch gezicht kent, om zo meer bedrijven naar Drenthe te trekken en zo meer banen te creëren: werk, werk, werk! In dat verband is het goed Drenthe ook vooral neer te zetten als ‘groene’ economische provincie. Drenthe heeft vanuit de chemiesector en agribusiness een stevige positie als het gaat om de biobased economy: een economie gebaseerd op duurzaamheid. Ook hiermee kan het beeld van Drenthe als provincie  met ondernemende en innovatieve bedrijven worden bevestigd.

De motie van VVD/PvdA riep het college van GS op om op zeer korte termijn te starten met de promotie van Ondernemend Drenthe en werd met ruime meerderheid aangenomen. Gedeputeerde Henk Brink onderkende dat de campagnes gericht op recreëren en fijn wonen in Drenthe wellicht bij bedrijven niet direct de goede snaar raken. Hij nam de motie over en gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een meer op ondernemingen gerichte marketingaanpak.