Door op 20 november 2015

Werkbezoek melkveebedrijf in Wapse – LTO Noord

Op woensdagsmiddag 18 november heeft de PvdA-Statenfractie op uitnodiging van en samen met leden van LTO Noord een werkbezoek gebracht aan het bedrijf van de familie Welhuis te Wapse.

De heer Welhuis heeft ons eerst uitgebreid verteld over het ontstaan van zijn bedrijf. Het melkveebedrijf met 175 koeien heeft hij samen met zijn vrouw overgenomen van zijn ouders. Na deze inleiding werd de fractie meegenomen in de bedrijfsvoering op het gebied van veehouderij (zowel preventief als curatief), landbouw (bieten), het belang van internet op het platteland en overige zaken die met een landbouwbedrijf te maken hebben.

Provinciale dossiers
Daarna nam voorzitter Arend Steenbergen van LTO Noord het woord en gaf een schets van de provinciale dossiers die op dit moment actueel zijn. Een aantal onderwerpen die aan de orde kwamen zijn:

  • Groen manifest. Hydrologie binnen Natura 2000.
  • Waterbeleid. Er is 40 miljoen beschikbaar voor waterbeheer en het verbeteren van de kwaliteit. Voor het deltaplan hoog water zijn inmiddels 30 pilots bedacht.
  • Omgevingsbeleid. Door de vaststelling van het geactualiseerde POP zijn er andere normen ingevoerd die met name betrekking hebben op de intensieve veehouderij. Er wordt een suggestie gedaan om pilots te starten. Dynamiek op het platteland is zeer gewenst.
  • Wilde zwijnen. LTO afdeling Westerveld is geen voorstander van het toelaten van wilde zwijnen. Er zal overigens eerst een soorteffectrapportage komen.
  • Oplossing muizenplaag.
  • Verbinding/samenwerking LTO met scholen. De animo van de jeugd voor de groene sector.

Na een boeiende discussie in de woonkamer van de familie Welhuis brachten we uiteraard nog een bezoek aan de stallen. Hier zagen we de melkrobot in werking en kregen we een toelichting op het boerenbedrijf in de praktijk. We waren onder de indruk van het bedrijf en de wijze waarop de familie Welhuis de afgelopen jaren diverse investeringen heeft aangebracht.