Door op 6 maart 2015

Werkbezoek PvdA Drenthe aan Holtingerveld: ruimte voor natuur en toerisme!

Op woensdagmiddag 5 maart organiseerde PvdA-Drenthe een werkbezoek aan het Holtingerveld bij Havelte. Het werkbezoek werd georganiseerd door de afdeling Westerveld en het uit die gemeente afkomstige Statenlid Maaike Bakker. De aanwezigen, onder wie PvdA-lijsttrekker en gedeputeerde Ard van der Tuuk en PvdA-collega Rein Munniksma, gingen met elkaar het gesprek aan over de inrichting van het Holtingerveld. De nieuwe Toegangspoort is een belangrijke eerste stap geweest voor de ontwikkeling van het Holtingerveld als natuurgebied, maar ondernemers en plaatselijke belangenverenigingen willen het gebied nog beter ontsloten hebben en betere voorzieningen.

Als het aan Staatsbosbeheer ligt wordt in het voorjaar van 2016 een informatiecentrum geopend, waar aandacht wordt besteed aan de archeologische en cultuur-historische achtergronden en de natuur van het Holtingerveld. Ook een horeca-gelegenheid, toiletten, betere bewegwijzering en informatievoorziening.

PvdA Drenthe wil zich inzetten voor een goede balans tussen natuur en toerisme. We willen een robuuste, vitale en toegankelijke natuur. Toerisme en natuur-recreatie vormen belangrijke economische sectoren in Drenthe en bieden volop werkgelegenheid. Hier willen we op inspelen door, in overleg met bewoners, ondernemers en natuurorganisaties de mens te binden aan de natuur en via goede informatievoorziening en ontsluiting van natuurgebieden de betrokkenheid van mensen bij de natuur in Drenthe vergroten en meer toeristen naar de Drentse natuur trekken.