Werkbezoek PvdA Drenthe: oude dierenpark Emmen geeft mensen nieuwe kansen

22 oktober 2018

Gedeputeerde en lijsttrekker Cees Bijl en de Statenfractie van de PvdA in Drenthe hebben het oude dierenpark in Emmen bezocht, inmiddels omgedoopt in Rensenpark. Daarbij werden twee bijzondere sociale ondernemingen bezocht: Twessers en Toolbox. Inspirerend om te zien hoe de initiatiefnemers hiervan mensen helpen om – met succes – stappen te zetten naar de arbeidsmarkt.

Het werkbezoek, waar ook PvdA Emmen aan deel nam, was georganiseerd door PvdA-Statenleden Rudolf Bosch en Michel Berends. Eerstgenoemde opende het bezoek en wees erop dat het samenviel met ‘social impact day’, de dag waarop het gaat over ondernemers die maatschappelijk het verschil maken. In Emmen wordt dat met veel passie in de praktijk gebracht, zo zou blijken. Begin- en eindpunt vormde het Engelse Theehuis Twessers, waar leerlingen van Pro Emmen in een beschutte werkomgeving klaar worden gestoomd voor een carrière in de horeca. Het theehuis – sinds kort in bezit van het MVO-certificaat voor sociaal en duurzaam ondernemen – wordt goed bezocht, zo gaf initiatiefnemer Lammy de Vries aan. Het vormt een ontmoetings- en rustpunt in het openbaar toegankelijke Rensenpark; beiden zijn een aanwinst voor Emmen en Drenthe.

Daarna werd Toolbox bezocht, een initiatief van Adriaan Pals. Toolbox biedt een werkplaats, ontmoetingsplek en de apparatuur voor technische en creatieve mensen om nieuwe ideeën en producten te ontwikkelen. Gesproken werd met verschillende van hen die in Toolbox hun ideeën vormgeven, zoals Amaze MediaGilly’s Koffie en de droneracebaan van Aerial51. Na de tour ging Herman Blom, lector onderzoek bij Stenden Hogeschool in Emmen, in op de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en het belang daarvan voor het vinden van een baan. Hij gaf onder meer aan dat op dit gebied veel geleerd kan worden van Duitsland, waar overheden, onderwijs en bedrijfsleven intensief samenwerken om mensen aan het werk te krijgen – met succes.

Cees Bijl sprak bewonderend over de manier waarop in het oude dierenpark met vergelijkbare passie daaraan wordt gewerkt: ‘‘De maakindustrie en de werkgelegenheid hebben in dit gebied klappen gehad, maar sindsdien wordt er druk nagedacht over hoe we Zuidoost Drenthe verder kunnen brengen. Daar wordt ook volop in geïnvesteerd, van nieuwe studierichtingen in het onderwijs tot en met bijvoorbeeld de aanpak van dit oude dierenpark. Ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen werken steeds meer samen en dat is een prima ontwikkeling. We leggen de verbindingen, ook over de grens met Duitsland. Drie vragen spelen een rol in deze regio: kunnen we het, willen we het en durven we het? Ik merk dat het op de durf vaak vastloopt. Daar kunnen we dus nog een slag in maken: maatschappelijke problemen én kansen met elkaar aanpakken en tot creatieve oplossingen komen. Ook de provincie heeft daar een rol in. Er zitten veel zaadjes in de grond in Drenthe, laten we ze water geven zodat ze komende tijd kunnen ontkiemen.’

Bekijk hier het fotoalbum van het bezoek op Facebook.

Lees hier de gesproken column van Herman Blom: ToespraakWerk en zekerheid in een perifere regio.