Door Kees de Graaf op 3 februari 2016

Werkbezoek PvdA-Statenfractie aan projectgroep ‘Herinrichting Dijkhuizen’, Ruinerwold

Een dorp dat zelf de dorpsstraat vernieuwt: het gebeurt niet elke dag en lang niet overal. In Ruinerwold dus wel. Een projectgroep, bestaande uit inwoners van Ruinerwold, heeft zelf de plannen gemaakt, de gemeente ondersteunt. De Statenfractie ging kijken en was enthousiast over de aanpak.

In het dorpshuis van Ruinerwold werd onze Statenfractie gastvrij ontvangen door twee nauw betrokkenen: Martin Herskamp en Paul Smilde. Beide zijn vanaf het begin bij het project betrokken geweest. In februari 2016 moet Dijkhuizen gereed zijn; de doorgaande weg door het dorp die voor een groot deel opnieuw bestraat is, hegbeplanting krijgt, sierperen, energiezuinige straatverlichting en (onder het wegdek) ruimte voor de nog aan te leggen glasvezelkabel. Ook wordt de snelheid op de weg teruggebracht van 50 naar 30 km/uur.

Tijdens het opstellen van de Dorpsvisie van Ruinerwold bleek de herinrichting van Dijkhuizen een wens van veel inwoners. Vooral de verkeersveiligheid moest beter worden. De geplande rioleringswerkzaamheden gaf Dorpsbelangen Ruinerwold/Berghuizen aanleiding tot het indienen van een projectplan. De gemeente vroeg de bewoners het project zelf te realiseren. Deze handschoen werd met enthousiasme opgepakt en een projectgroep werd opgericht, met alle disciplines die ervoor nodig waren om het project goed te begeleiden. Bewoners in het dorp werden hier heel gericht voor uitgenodigd. De gemeente belandde in een ondersteunende rol. Dat was voor iedereen wennen, gaven Herskamp en Smilde aan. Klachten over de uitvoering zijn er niet, de mening van alle inwoners is zo goed mogelijk aan de voorkant van het traject meegenomen. Zo konden zij ook meebeslissen over de precieze inrichting van de straat. Inmiddels heeft het dorp alweer ideeën over nieuwe projecten, zoals Ruinerwold Energieneutraal.

De Statenfractie was enthousiast over de aanpak en het resultaat; dit past bij het ‘ondernemende’ karakter dat Ruinerwold van oudsher heeft. Het is goed om ervaringen als deze te delen. Niet om letterlijk te herhalen, maar wel om van te leren en door te worden geïnspireerd. 

Lees meer op:
www.ruinerwold.info/dijkhuizen
https://www.facebook.com/herinrichtingdijkhuizen/

@DijkhuizenRwold