Wij staan wél op de lijst! – een bijdrage van Willeke Hoiting en Carin Roelands

8 maart 2019

Vrouwen en politiek vormen geen vanzelfsprekende combinatie. 102 vrouwen staan er dit jaar op de Drentse kieslijsten voor de Provinciale Statenverkiezingen: 28,2% van alle kandidaten. Wij zijn twee van die 102vrouwen. In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen wordt vooral belicht dat de de politieke deelname van vrouwen te wensen overlaat. Ook worden argumenten gegeven om meer vrouwen in de politiek te krijgen, zoals: een betere afspiegeling van de samenleving in de politiek draagt bij aan de kwaliteit van de politiek.Met deze bijdrage willen wij dit – toch wat negatief getoonzette – debat omdraaien en de aandacht richtenop de vrouwen die er wél zijn. Zoals wij!

Vallen en opstaan

Tot voor kort waren wij we vooral vanuit de coulissen bij de politieke arena betrokken. We komen beide niet uit een politiek nest. Het politieke speelveld en de krachten die daarin spelen hebben we met vallen en opstaan leren kennen en daarin leren we nog steeds. Het gezegde van Pippi Langkous houden we in het achterhoofd: ‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.’ De afgelopen tijd hebben we meegedaan aan het programma ‘Vrouwen Kiezen’ en de cursus ‘Politiek actief in de provincie’. Dit versnelde het leerproces enorm en gaf ons vertrouwen. De onderliggende drijfveer om politiek actief te worden, is echter veel belangrijker: we willen de wereld een beetje mooier maken. Bevlogen, gedreven door onze idealen en vol energie om een positieve bijdrage te leveren aan de Drentse politiek en samenleving. Wij staan te popelen om een bijdrage te leveren aan het leggen van verbindingen tussen en met mensen. Mensen met uiteenlopende achtergronden en idealen. Juist daardoor ontstaat versterking.

Naar voren stappen

Wat helpt in deze zoektocht? In de eerste plaats gesprekken met andere vrouwen. Dit kunnen vrouwen zijn die hun politieke sporen al hebben verdiend. Juist zij kunnen hun kennis en ervaring delen, zaken verhelderen en meer inzicht geven in het politieke spel. Zo was het voor ons boeiend om bezig te zijn met vragen zoals: waarom zijn er zo weinig PvdA-vrouwen die zich als kandidaat hebben aangemeld? Hoe ziet dat er binnen andere partijen uit? Wat zegt dit over de politiek? Hoe kan je dit beïnvloeden? En wat maakt dat wij nu juist wel naar voren stappen? Wat daarnaast helpt is het zien van voorbeelden van sterke vrouwen in de politiek. Ook dat draagt bij aan de deelname van vrouwen in de politiek. De aandacht voor het vrouwenvoetbal heeft voor behoorlijk wat beweging gezorgd. Aandacht voor vrouwen in de politiek zal op een vergelijkbare manier een positieve bijdrage leveren. Laten wij ervoor zorgen dat er ook in de politiek vrouwelijke voorbeelden zijn en blijven. Goed voorbeeld doet goed volgen!

Waar je aandacht aan geeft dat groeit

Onze droom is dat bij de volgende Provinciale Statenverkiezing (in 2023) de verdeling tussen mannen en vrouwen evenwichtiger is. Dat bereiken we door continu succesverhalen van vrouwen te delen, actief vrouwen te werven en training en begeleiding aan te bieden. Hierdoor kunnen vrouwen zich ook in het het politieke veld verder ontwikkelen. Maar ook nú al kunnen wij een voorbeeld zijn voor de meiden die op 20 maart aanstaande, misschien wel voor de eerste keer, naar de stembus gaan en die door onze kandidaatstelling zien dat vrouwen er zeker toe doen!

Maak de stap!

Tot slot: het zou goed zijn als vrouwen nog meer beseffen dat ze nodig zijn. In de samenleving maar zeker ook binnen de politiek. Enerzijds omdat we gewoonweg de allerbeste mensen nodig hebben om een antwoord te vinden op de huidige vraagstukken. Van deze allerbeste mensen is de helft vrouw. Anderzijds biedt het de mogelijkheid om de politieke arena van binnenuit te veranderen. Dus maak de stap en doe mee, zeker in de politiek en zeker in Drenthe!

Willeke Hoiting (Gieten) en Carin Roelands (Noord-Sleen) staan op de PvdA-kieslijst voor de Provinciale Statenverkiezingen.