Door op 6 december 2016

Wonen op agenda PvdA Drenthe

Wonen staat weer hoog op de politieke agenda. Hoe zorgen we voor voldoende betaalbare, bereikbare en goede woningen – ook in Drenthe? Zeker nu onze gedeputeerde Cees Bijl wonen in zijn portefeuille heeft gekregen is er alle reden om het weer over ‘volkshuisvesting’ te hebben. En wat daar allemaal bij komt kijken, zoals duurzaamheid en leefbaarheid. 

Tijdens een goedbezocht overleg wisselden raadsleden, – statenleden, – wethouders, en bestuursleden met Cees Bijl van gedachten over de stand van de volkshuisvesting in Drenthe. Inleidingen werden gehouden door Albert Smit (wethouder Assen), Erik van Schelven (wethouder Westerveld) en Eddy Veenstra (Rendo, vrml corporatie-bestuurder). Conclusie: de nieuwe lokale situatie die is ontstaan met de Woningwet is voor iedereen wennen. Gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties moeten afspraken maken, gemeenten moeten zelf een Woonvisie opstellen. Gemeenteraden kunnen daar – meer dan nu het geval is – een belangrijke rol in spelen. De komende tijd wordt verder over dit thema gesproken, om daarbij ook te onderzoeken welke rol de provincie in dit geheel kan spelen.

Lees hier het verslag van de bijeenkomst: def-verslag-bijeenkomst-met-cees-bijl-op-31-oktober-2016.

Na afloop van de vergadering is onderstaande tekst als samenvatting en agenda voor de komende tijd geformuleerd:

 

Goed en sociaal wonen in Drenthe

Volkshuisvesting staat na lang te zijn weggeweest weer hoog op de politieke agenda – en terecht. Betaalbaarheid van woningen en bereikbaarheid daarvan door acceptabele wachttijden staan onder druk, ook in Drenthe. Tegelijkertijd willen we dat de duurzaamheid en kwaliteit wordt verhoogd.

Dat vraagt niet alleen  om lef, daadkracht bij bestuurders en verhuurders van woningen maar ook zaken oppakken waar je zelf goed in bent. Dat geldt voor overheden, huurdersorganisaties en corporaties en andere marktpartijen zoals bouwers/ontwikkelaars en  pensioenfondsen. Alle creativiteit en inzet is welkom.

In coalitie- en samenwerkingsverbanden moet worden gewerkt aan een Drents investeringsklimaat in de volkshuisvesting waarin nieuwe woningen kunnen worden toegevoegd, bestaande  woningen worden aangepast en verbeterd en – indien nodig – woningen worden afgebroken en herbouwd.

Onze woningvoorraad moet toekomstbestendig worden gemaakt, voor iedereen die in Drenthe wil (blijven) wonen, van jong tot oud. Diversiteit bevorderen  in wijken en dorpen is nodig om segregatie te voorkomen. Dit betekent dat er ruimte wordt gemaakt voor jongeren, alleenstaanden, gezinnen met jonge kinderen, gezinnen met oudere kinderen, meer generatie gezinnen, ouderen, statushouders enz.

Gemengde wijken passen bij het idee van een inclusieve samenleving waar wij naar streven. Er dient meer inzicht te komen in vraag –aanbodcijfers  en wachttijden.  Een periodieke woningmarkt rapportage is daarbij een vereiste . De koppeling met andere domeinen zoals zorg, leefbaarheid en energie is daarbij van groot belang en moet worden gestimuleerd.