Door Hans Hornstra op 21 december 2014

Zet alles op alles om overlast windmolens te beperken

In de Statenvergadering van woensdag 17 december deed PvdA-woordvoerder Hans Hornstra een dringend beroep op de initiatiefnemers van de windmolens in de Veenkoloniën om eindelijk hun maatschappelijke verantwoordelijkheid
te nemen. Dit betekent: kiezen voor de laatste stand van de techniek, een ruimhartige compensatieregeling en omwonenden laten meedelen in de winst.
Kortom een betere verdeling van lusten en lasten.

In de vergadering verzochten PvdA, CDA, Groen Links en de SP met een motie het college van GS er bij minister Kamp op aan te dringen de bevindingen van het draagvlakonderzoek in de besluitvorming mee te laten wegen. De motie was een initiatief van de SP. Alle partijen, behalve de PVV, gaan er vanuit dat de windmolens in de Veenkoloniën er komen, maar zijn tegelijk van mening dat alles op alles gezet moet worden om de overlast voor de bevolking te beperken.

In eerdere vergaderingen van Provinciale Staten diende de PvdA meerdere moties in over gezondheidsrisico’s, eerlijke verdeling van lasten en lusten en kiezen voor de laatste stand van de techniek. Dit laatste zou betekenen dat hetzelfde rendement gehaald kan worden met minder molens. Gevolg daarvan is dat een grotere afstand tot bebouwing mogelijk is en dus minder overlast. Wil men de verstoorde verhoudingen verbeteren, dan zullen de initiatiefnemers nu over de brug moeten komen!

Hans Hornstra

Hans Hornstra

Goringbos 5 7863 PZ Gees

Meer over Hans Hornstra