Door op 27 maart 2015

Zeven nieuwe PvdA-statenleden beëdigd

In de statenzaal van de provincie Drenthe zijn op 26 maart zeven nieuwe PvdA-statenleden geïnstalleerd. Ard van der Tuuk, Roelie Goettsch, Hendrikus Loof, Ronald Koch, Rudolf Bosch, Peter Zwiers en Maaike Bakker zetten zich in de komende vier jaar in voor een bruisend en sociaal Drenthe en hopen mooie resultaten te boeken op het gebied van werk, leefbaarheid en duurzaamheid.

nieuwe Provinciale Staten

De 41 nieuwe statenleden die op 26 maart zijn geïnstalleerd

Aansluitend vond een eerste formatiedebat plaats, waarbij de fractievoorzitters de kans kregen hun uitleg te geven aan de verkiezingsuitslag. Namens de PvdA feliciteerde Ard van der Tuuk ten eerste de winnaars (D66, CU, SP en PVV) en de nieuwkomers (Sterk Lokaal en 50+). Hij sprak zijn zorgen uit over de versnippering van het politieke landschap – er zijn nu minimaal vier partijen nodig om een coalitie te kunnen vormen – en de historisch lage opkomst. Van der Tuuk deed een oproep aan de Drentse politiek om, juist vanwege de lage opkomst, in de komende tijd op zoek te gaan naar nieuwe manieren om inwoners te betrekken bij de democratie. De PvdA is trots op Drenthe en het type gemeenschap dat wij vormen met elkaar. We moeten denken aan de toekomst en daarom is werk een speerpunt, met name voor jongeren. Voorzieningen in steden en dorpen, leefbaarheid en duurzaamheid zijn belangrijke aandachtspunten voor de komende bestuursperiode.

Van der Tuuk reageerde positief op de suggestie van de VVD om Peter Snijders aan te stellen als informateur, die in de komende dagen alle partijen zal uitnodigen voor een verkennend gesprek. De PvdA wacht de uitnodiging voor gesprek met de informateur af en gaat bestuursverantwoordelijkheid niet uit de weg.