Zomergroet van het Gewestelijk Bestuur en de Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe

Door Albert Huizing op 25 juli 2020

De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zijn weliswaar verzacht, maar hebben nog steeds invloed op de activiteiten die we van plan zijn in de komende maanden te organiseren. Van digitaal vergaderen zijn we al weer overgestapt naar vergaderingen, waar de deelnemers aanwezig zijn. Uiteraard rekening houdend met onder meer voldoende afstand houden van elkaar.

Middagbijeenkomst

Het is inmiddels een traditie dat we twee keer per jaar een middagbijeenkomst organiseren voor onze leden over één of twee actuele onderwerpen. Deze bijeenkomsten hebben ook een ander belangrijk doel: elkaar (weer eens) ontmoeten en de laatste nieuwtjes uitwisselen. We kunnen ons verheugen in een stijgende opkomst bij deze middagbijeenkomsten.

De bijeenkomst die dit voorjaar gehouden zou worden hebben we uit moeten stellen vanwege de virusdreiging. In de verwachting dat de bijeenkomst dit najaar wèl doorgang zou kunnen vinden. De werkgroep vindt het echter alles overwegende niet verantwoord om dit najaar zo’n grote bijeenkomst te organiseren.

Wij vragen ons af of er iets anders te organiseren is, waarmee dezelfde doelen kunnen worden bereikt, maar dan kleinschaliger. Misschien dat afdelingen iets dergelijk kunnen organiseren.

Wij houden ons in ieder geval aanbevolen voor goede ideeën.

Algemene ledenvergadering van het Gewest in het najaar

De algemene ledenvergadering van het Gewest, die op 29 juni werd gehouden bij Meursinge in Westerbork, verliep goed. De agenda was beperkt tot het strikt noodzakelijke. Er waren 15 leden aanwezig in de grote zaal.

Het bestuur van het Gewest dient dient ook in het najaar een algemene ledenvergadering uit te schrijven. Dan staan onder andere het werkplan en de begroting voor 2021 op de agenda. Wanneer de anti-coronavirus-maatregelen het tegen die tijd toelaten, streeft het bestuur er naar ook voor de najaarsledenvergadering in een nog te regelen vergaderzaal bijeen te komen.

Vervolg op de bijeenkomst over volkshuisvesting op 21 februari 2020

Wellicht herinnert u zich nog dat op 21 februari van dit jaar een bijeenkomst werd georganiseerd over de volkshuisvesting. Met als speciale gast Henk Nijboer, de fractiewoordvoerder volkshuisvesting van de PvdA Tweede Kamerfractie. Het was een sprankelende bijeenkomst. Hiervan zijn twee verslagen gemaakt. Een beknopt verslag en een uitgebreid verslag. De inbreng van de sprekers en van andere aanwezigen was zo ter zake, dat wij u aanraden om het uitgebreide verslag te lezen. Wie minder tijd heeft, krijgt met het beknopte verslag een goede indruk van de vele deelonderwerpen en aspecten die aan de orde zijn gekomen.

Het uitgebreide verslag kunt u hier inzien; het beknopte verslag hier.

De in het vooruitzicht gestelde vervolgactie heeft door de coronacrisis vertraging opgelopen. Wij zijn vastbesloten om op korte termijn met de vervolgactie te beginnen.

Tot slot

Het coronavirus heeft in onze provincie maar beperkt toegeslagen. Het virus is er echter niet minder venijnig door geworden. Ziek zijn door het virus betekent een beproeving. Vervolgens blijkt de kans op langdurige nawerkingen niet gering. Daarom zijn en blijven wij zeer voorzichtig.

Wij roepen u op diezelfde voorzichtigheid te betrachten, voor uw eigen bestwil en voor de gezondheid van uw naaste omgeving.

Wij wensen u een fijn vervolg van de zomer toe.

 

Met vriendelijke Zomergroet,

Het bestuur van het Gewest Drenthe van de Partij van de Arbeid.

De Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe

 

 

 

 

Albert Huizing

Albert Huizing

Woonplaats: Emmen Krijgt energie van: de omgang van mensen met een drive, die sterk gericht zijn om een concreet doel te bereiken. Sterk in: de omgang met vooral mensen die zich in de steek gelaten voelen ( door de overheid). In de politiek door: een zekere toevalligheid maar ook door het besef dat wil je

Meer over Albert Huizing