Zoutwinning in Drenthe: eerst onafhankelijk onderzoek, dan pas toestaan

Door Rudolf Bosch op 16 oktober 2019

Tijdens de vergadering van de Commissie Omgevingsbeleid (OGB) van woensdag 20 september 2019 stond het onderwerp op de agenda. Aanleiding was de brief die de stichting Stop Zoutwinning eerder naar het Drents Parlement stuurde; deze werd door de PVV-fractie geagendeerd. Voor de PvdA voerde Statenlid Rudolf Bosch het woord. Zijn conclusie: sta geen nieuwe zoutwinning toe voordat onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat deze winning veilig is voor mens en milieu. Ook moet de schadeafhandeling op orde zijn: ‘ Als gas- en zoutwinning dan zo veilig is als de bedrijven claimen, staat niets een goede schaderegeling in de weg.’

De PvdA is tevens van mening dat de schadeafhandeling bij gevolgschade van mijnbouwactiviteiten, of het nu gaat om gaswinning in Groningen, de kleine gasvelden of bij zoutwinning, op orde dient te zijn: gedupeerden dienen zonder rompslomp schade vergoed te krijgen. Rudolf: ‘Daarom dienen gedupeerden – zeker bij de gevolgen van gestapelde mijnbouw en overal in Nederland, dus ook in Drenthe! – wat de PvdA betreft dezelfde rechten te hebben als de mensen die door de gaswinning in Groningen zijn getroffen. Om te voorkomen dat getroffen inwoners van het kastje naar de muur worden gestuurd door de NAM of andere mijnbouwbedrijven zou de schadeafhandeling van beide activiteiten via een onafhankelijk landelijk schadeloket moeten worden afgehandeld.’

Onlangs heeft NedMag een nieuw winningsplan ingediend voor nieuwe zoutwinning in het grensgebied tussen Groningen en Drenthe. Op basis van het rapport van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) ‘Staat van de sector zout’ valt te concluderen dat er nog geen duidelijkheid bestaat over de stabiliteit van de zoutcavernes rondom Veendam en de toegevoegde effecten die eventuele nieuwe zoutwinning in nieuwe cavernes heeft op deze stabiliteit. Die duidelijkheid moet er eerst  komen, maakte Rudolf Bosch duidelijk in het Drents Parlement: ‘Wat de PvdA betreft zou de provincie Drenthe bij eventueel advies over het winningsplan aan het ministerie van EZK moeten adviseren geen nieuwe zoutwinning toe te staan, zonder dat onafhankelijk onderzoek naar het complexe samenspel van mijnbouw, bodemdaling en gaswinning op de leefomgeving heeft uitgewezen dat deze winning veilig is voor mens en milieu.’

De gaswinning en zoutwinning leidt begrijpelijkerwijs tot veel zorgen onder de bewoners in het gebied. Zeker na het incident van 20 april 2018, waarbij het dak van een zoutcaverne scheurde en grote hoeveelheden pekel en diesel weglekten. Daardoor is de onrust onder inwoners flink toegenomen. Al jaren bestaan er zorgen over de effecten van zogenaamde ‘gestapelde mijnbouw’, vooral de effecten voor de leefomgeving. Bodemdaling en verontreiniging van de ondiepe ondergrond door de zoutwinning, en aardbevingen als gevolg van de gaswinning in Groningen. De Stichting Stop! Zoutwinning wil uitbreiding van de zoutwinning in de regio voorkomen.

 

Rudolf Bosch

Rudolf Bosch

Mooiste plek in Drenthe? Thuis… en natuurlijk het Dwingelderveld! Word blij van… Mijn gezin, mooie muziek, een goed boek, een warme zomerdag in onze eigen tuin, voorbeelden dat de wereld minder individualistisch, hard en kil is dan we soms denken, een discussie op goede, inhoudelijke argumenten. In de politiek beland door? Het idee dat idealen

Meer over Rudolf Bosch