Statenverkiezingen 2015

MJJ-20150110-PvdA

De PvdA-kandidaten voor de Provinciale Statenverkiezingen 2015: Samen werken aan werk en toekomst!

De PvdA Drenthe zet zich in voor werk, leefbaarheid en duurzaamheid in Drenthe. Een sociaaldemocratisch antwoord op de uitdagingen van onze huidige maatschappij, waarin het samenbindend vermogen van de samenleving en gelijke kansen voor iedereen voorop staan.

Op 18 maart aanstaande zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten in Drenthe. Er valt heel wat te kiezen!

Willen we verder bouwen aan een sterke, sociale en leefbare toekomst van Drenthe? Stabiliteit voor economisch herstel in plaats van nieuwe onzekerheid? Een sterke regionale economie gebaseerd op solidariteit en ondersteuning voor innovatieve initiatieven in plaats van individualisme, polarisatie tussen arm en rijk, winstbejag en privatisering? Een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en meer toekomstperspectief in Drenthe voor onze kinderen en kleinkinderen? Een duurzame toekomst, een leefbaar en vitaal platteland en een sterke toeristische sector in plaats van leegloop, krimp en kaalslag?

Kortom: willen we een sterk, sociaal, innovatief en duurzaam Drenthe? Een progressieve, reële en toekomstgerichte sociale koers?

Stem dan 18 maart op lijst 1, PvdA Drenthe: voor werk en toekomst!

In de afgelopen maanden is de PvdA Drenthe volop bezig geweest met de voorbereidingen. Op 11 december stelde de gewestelijke vergadering de definitieve kandidatenlijst vast. Op 28 januari werd tijdens onze nieuwjaarsreceptie het startschot gegeven voor onze verkiezingscampagne met de presentatie van ons verkiezingsprogramma. In het bijzijn van partijleider Diederik Samsom sprak lijsttrekker Ard van der Tuuk hier zijn visie uit op de toekomst van Drenthe.

Achter Van der Tuuk staat een ijzersterke ploeg kandidaten. Het is een goede mix van kennis, ervaring en continuïteit enerzijds en vernieuwing en frisse ideeën anderzijds. Een goede regionale spreiding, waardoor de provinciale kandidaten lokaal een gezicht krijgen en bereikbaar voor u zijn! Samen gaan we voor werk en toekomst!