Bestuurlijke samenwerking

De PvdA Drenthe gaat er vanuit dat er voorlopig geen noordelijk landsdeel komt. De PvdA Drenthe richt zich daarom op concrete projecten en partners die toegevoegde waarde bieden voor Drenthe, bijvoorbeeld op het terrein van bereikbaarheid en economie.
http://pixabay.com/nl/users/skeeze-272447/

Samenwerking

Dat kan richting Duitsland, Overijssel, Groningen en Friesland. Economische- en sociale leefgebieden van onze inwoners moeten leidend zijn en vanuit de provincie worden ondersteund. Om de bedrijfsvoering van de ambtelijke organisaties van de provincie en de Drentse gemeenten verder te verbeteren, willen wij de samenwerking tussen provincie en gemeenten stimuleren en verder uitbouwen.

Noordelijk verband 

Ten aanzien van organisaties als SNN, NOM, KvK en EDR zal de PvdA Drenthe er scherp op toezien dat goed wordt samengewerkt in Noordelijk verband. Brussel verdeelt de gelden immers per regio en in dit geval is dat de Noordelijke regio. Wat goed is voor het Noorden is goed voor Drenthe. De ontwikkeling naar een netwerksamenleving brengt dit met zich mee. Identiteit en bestuur dichtbij mensen zijn voor de PvdA Drenthe belangrijk. Het gaat ons immers om de gemeenschap.

PvdA Drenthe Verkiezingsprogramma 2015-2019, pag 18