Burgerschap

Respect De PvdA Drenthe gaat uit van respect voor hulpverleners bij het uitoefenen van hun taak. Dat geldt op scholen, in wijken, tussen burgers en instanties en tussen burgers onderling. Wederzijds respect. Dat hoort bij de Nederlandse maatschappij en al helemaal bij de Drentse cultuur. De PvdA Drenthe gelooft in een positieve voorbeeldfunctie.
Respect voor hulpverleners  (foto cc Hugo Janssen)

Respect voor hulpverleners (foto cc Hugo Janssen)

Drentse pluim 

Tegen lomp gedrag wordt actief opgetreden. Aandacht wordt besteed aan de meerderheid van de Drenten, die wel iets voor een ander over hebben. Daarom wil de PvdA Drenthe dat iedereen in Drenthe, iemand kan voordragen voor een Drentse pluim. Elk seizoen wordt er een pluim uitgedeeld. Aandacht voor positief gedrag stimuleert navolging en draagt positief bij aan het gevoel van veiligheid en geborgenheid.

PvdA Drenthe Verkiezingsprogramma 2015-2019, pag 12