Economische sectoren: bouw, energie, agrifood en chemie

De bouw is belangrijk voor de arbeidsmarkt en economie in Drenthe. Nog steeds hebben veel ondernemingen het moeilijk.

Werk in de bouw hebben we ondersteund door als provinciale overheid investeringen eerder te doen. Als dit nodig is en zolang het kan blijven we daarmee doorgaan. Ook onze inzet op de RSP projecten in Emmen, Coevorden en Assen levert veel werk op. Om de Drentse bouwer te steunen wil de PvdA bij aanbestedingen maximaal inzetten op lokale ondernemingen.

Energie en agrifood bieden kansen, vooral op het vlak van innovatie. Bij agrifood is het van belang de export te vergroten; daar liggen nog veel onbenutte mogelijkheden.

Onze economie zal steeds meer gebaseerd worden op biologische grondstoffen in plaats van aardolie. Emmen heeft veel bedrijven in de (vezel)chemie. Dit biedt in combinatie met onze landbouwsector kansen om voorop te lopen in de vervanging van aardolie bij de productie. Met als gevolg kansen op meer werk.

PvdA Drenthe Verkiezingsprogramma 2015-2019, pag 8