ICT

Snelle internetverbindingen zijn belangrijk voor inwoners en bedrijven in onze provincie. Voor scholing en bedrijvigheid is dit noodzakelijk, huiswerk verloopt steeds meer digitaal, agrarische bedrijfsvoering heeft internet nodig, vakantiegangers willen snel internet beschikbaar hebben.

Maar ook voor de bereikbaarheid van voorzieningen en het verlenen van zorg is snel internet noodzakelijk Er zijn veel bewonersinitiatieven in de vorm van coöperaties. Deze ondersteunen wij. In principe moet elk huis de mogelijkheid tot aansluiting op snel internet hebben.

De ICT-infrastructuur in de steden en dorpen wordt verder verbeterd zodat uiteindelijk tijd- en plaatsonafhankelijk leren en werken voor iedereen gemeengoed wordt en zorg goed verleend kan worden. De PvdA wil van Drenthe de meest digitale provincie maken en ziet breedband/snel internet als een basisvoorziening en ondersteunt daarom een Drenthe Internet Platform en de oprichting van een Breedbandfonds.

Speerpunt

  • Overal snel internet: gelijk aan de Duitse deelstaat Beieren gaan we in Drenthe OVERAL snel internet aanbieden.

PvdA Drenthe Verkiezingsprogramma 2015-2019, pag 18