Jeugdbeleid

De jeugdzorg is van de provincie naar de gemeenten gegaan. Maar daarmee is de zorg voor de Drentse jeugd niet uit het gezichtsveld van de provincie verdwenen. Ook in Drenthe zijn problemen die om een integrale oplossing vragen in samenwerking met de gemeenten. Het gaat hier om opleidingskansen, verslavingszorg, alcoholmisbruik of psychische problemen. De directe aansturing ligt bij de twaalf gemeenten. De PvdA Drenthe wil extra faciliteiten ontwikkelen om gemeenten te helpen die taak goed uit te voeren.
Sportbeoefening als middel tegen armoede (foto Poelenr cc)

Sportbeoefening als middel tegen armoede (foto Poelenr cc)

Speerpunt 

Armoede bestrijding De armoede is nog steeds Drenthe niet uit. Vooral kinderen lijden hier enorm onder. De armoede val moet doorbroken worden. Het accent komt te liggen op sport beoefening. In samenwerking met de Drentse gemeenten gaan we per wijk een systeem opzetten waarbij met jongerenwerkers, jongeren verschillende sporten gaan beoefenen.

Armoede

De armoede is nog steeds Drenthe niet uit. Vooral kinderen lijden hier enorm onder. De PvdA Drenthe neemt initiatieven om ervoor te zorgen dat kinderen hiervan niet de dupe worden. Bij de Jongerenopvang van 12 tot 18 jaar komt het accent te liggen op sportbeoefening. In samenwerking met de Drentse gemeenten gaan we per wijk een systeem opzetten waarbij een jongerenwerker jongeren verschillende sporten laat beoefenen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de faciliteiten van de gemeenten.

PvdA Drenthe Verkiezingsprogramma 2015-2019, pag 12