Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt

Extra aandacht is er voor jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt. Ook zij moeten worden ondersteund in het opbouwen van een goede toekomst. De PvdA Drenthe wil daarvoor een leer-werkprogramma opzetten met uitzicht op een baan.

Kwetsbare jongeren kunnen op extra steun van de PvdA rekenen. Jongeren gaan naar school, werken of een combinatie van beide, maar blijven in ieder geval niet thuis werkloos op de bank zitten.

PvdA Drenthe Verkiezingsprogramma 2015-2019, pag 7