Krimp

De PvdA Drenthe kiest ook voor een aanvalsplan krimp en groei. Iedere bewoner moet in zijn nabijheid de toegang hebben tot de basisvoorzieningen. Bovenlokale voorzieningen moeten bereikbaar zijn.
Leegstand cc Corporatie NL

Leegstand (foto cc Corporatie NL)

Het gaat om de ontwikkeling van bedrijven en winkellocaties, maar ook om sport-, sociale-, zorg- en culturele voorzieningen, (basis)onderwijs en ontmoetingsplekken voor bewoners, jong en oud. Zorgvoorzieningen op het platteland wil de PvdA Drenthe betaalbaar houden. Om krimpgebieden niet te laten verpauperen wil de PvdA Drenthe dat onverkoopbare panden en woningen gesloopt kunnen worden. Ook willen we dat de financiering van het basisonderwijs de samenwerking van kleine scholen op het platteland mogelijk maakt. Om de lokale economie te versterken wil de PvdA Drenthe dat gemeenten, in samenwerking met de provincie, zoveel mogelijk vergroenen en verduurzamen. Dorpen die verduurzamen verstevigen hun toekomst.

Woningvraag 

Juist in de dorpen moet ook ingespeeld worden op de veranderende woningvraag. Het huidige woningaanbod zal door een veranderende bevolkingssamenstelling niet altijd meer passend zijn. Woningen moeten geschikt gemaakt kunnen worden om bijvoorbeeld langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Ombouw, in plaats van nieuwbouw. Daarbij moet ook ruimte komen voor huisvesting van familieleden waaraan zorg wordt verleend.

Speerpunt

Drentse dorpshuizen worden dorpshuis ++
Dorpshuizen in Drenthe krijgen een bredere functie. Dokter, fysio en alle WMO-taken moeten in het dorpshuis een plekje kunnen krijgen op een wekelijke basis.

Een dorpshuis++ waar de gemeenschap samenkomt, ZZP’ers kunnen werken, maar ook WMO-diensten beschikbaar zijn en snelle internetverbindingen. De PvdA Drenthe wil extra faciliteiten ontwikkelen om dorpshuisbesturen en gemeenten te helpen bij de instandhouding hiervan. ZZP’ers vormen een belangrijk deel van onze werkende bevolking. Indien zij daar behoefte aan hebben zouden gemeenten en provincie moeten onderzoeken of er speciale werkplekken voor ZZP’ers moeten komen in de dorpshuizen.

PvdA Drenthe Verkiezingsprogramma 2015-2019, pag 10