Laaggeletterdheid

Voor de PvdA Drenthe is het relatief hoge percentage laaggeletterdheid in Drenthe onacceptabel. Via een aanvalsplan worden onorthodoxe middelen ingezet om deze mensen te bereiken. Nauwe samenwerking met gemeenten en andere instanties zoals bibliotheken is een noodzakelijke voorwaarde daarvoor.

Actie

  • We gaan in samenwerking met de Drentse Bibliotheken een leer lezen en schrijven project opzetten. Daarbij wordt de hulp ingeroepen van Drentse schrijvers en dichters.

PvdA Drenthe Verkiezingsprogramma 2015-2019, pag 7