Maakindustrie

Drenthe heeft voldoende ruimte, goed bereikbare bedrijfslocaties, voldoende en goed opgeleide arbeidskrachten. Voor de PvdA het moment om samen met gemeenten en de markt aan de slag te gaan om maakindustrie naar Drenthe te halen en te houden.

We willen in Drenthe de oprichting van afmaak/montage/afbouwindustrie faciliteren, slimme systemen zijn daarbij belangrijk juist ook voor het uitvoeren van allerlei controletaken. Dit biedt weer kansen voor gewone banen. We steunen dan ook de projecten in de sector Hoog Technologische Systemen en Materialen, zoals bij Fokker in Hoogeveen.

Assemblage en maak industrie naar Drenthe:
Produceren wordt steeds meer, just in time, special to the customer en ergonomisch t.b.v. transport volume. Daarom gaan we in Drenthe een montage/maak industrie oprichten.

PvdA Drenthe Verkiezingsprogramma 2015-2019, pag 8