Mobiliteit

Verschillen tussen mensen en hun mogelijkheden kunnen door een gebrek aan mobiliteit steeds groter worden. Dit is voor de PvdA niet acceptabel. Mobiliteit moet voor iedereen toegankelijk, bereikbaar en betaalbaar zijn. De vervoersvormen moeten betrouwbaar, frequent en beschikbaar zijn. Mobiliteit is meer dan alleen het openbaar vervoer.


Vervoersproblematiek 

De veiligheid van de provinciale wegen moet op een zodanig niveau zijn dat er geen onveilige wegen meer zijn. Nieuw asfalt is niet altijd de beste oplossing voor betere bereikbaarheid. Het beter benutten van de bestaande asfaltcapaciteit, bijvoorbeeld door gebruik van slimme ICT-oplossingen, is het uitgangspunt. In Drenthe rijden de meeste auto’s per hoofd van de bevolking. Toch is er een vervoersproblematiek. Vooral in de kleine kernen is traditioneel opgezet openbaar vervoer moeilijk rendabel te krijgen. Bereikbaarheid van winkels, medische diensten en faciliteiten in de directe omgeving, is essentieel voor welzijn en welbevinden. Andere vormen van vervoer kunnen die mogelijk gaan bieden. Fietspaden krijgen in Drenthe de ruimte, fietssnelwegen voor woon- werkverkeer van kleine naar grote kernen en geschikt voor e-bikes zijn voor de PvdA een goed alternatief.

We willen de (internationale) bereikbaarheid van Drenthe versterken. Daar hoort ook de aanpak van knelpunten rondom een stedelijk gebied als Groningen-Assen. Voor een goede positie van Drenthe zijn goede verbindingen via weg, water en spoor met de Randstad, Duitsland en het achterland nodig voor de groei en concurrentiekracht. De PvdA steunt de ontwikkeling van de luchthaven Groningen Airport Eelde (GAE) tot internationale aan- en afvoerlijn. Streven is dat GAE uiteindelijk op eigen benen kan staan, ook qua organisatievorm. Meppel krijgt alle kansen om zich verder te ontwikkelen als havenstad in samenwerking met Zwolle en Kampen.

Goede verbindingen 

Het aantal provinciale verkeersrotondes wordt in beeld gebracht en waar mogelijk wordt tot sponsoring overgegaan, iets dat al bij veel gemeenten gebruikelijk is. De PvdA ziet de regio Groningen Assen, de samenwerking in ZO en ZW-Drenthe met onder meer Hardenberg en NO-Overijssel als de motor van economische ontwikkeling in onze provincie. Goede verbindingen op de fiets, in de auto en met openbaar vervoer zijn daarbij voor ons belangrijk. Speciaal aandacht moet er zijn voor een snelle (bus)verbinding tussen Hoogeveen en Emmen. De PvdA zet zich in voor een nachttrein met stops op elk station in Drenthe.

PvdA Drenthe Verkiezingsprogramma 2015-2019, pag 18