Natuur

Het landschap van Drenthe is uniek. De drie robuuste Nationale parken, Dwingelderveld, het Drents-Friese Wold en het Drentse Aa-gebied springen eruit, daarnaast zijn er vele landschappelijke pareltjes en unieke gebieden in Drenthe.

Groot wild

Natuurwaarde 

Samen met authentieke dorpen, weidse landschappen afgewisseld met bossen, heidevelden en zandverstuivingen is het perfect in balans. Een balans die niet uit evenwicht mag raken. Het is de oogst van tientallen jaren natuurbeleid, aankoop en behoud. De natuurwaarde is voor Drenthe van groot economisch belang. Daar moeten we zuinig op zijn. In Drenthe is veel natuur. De uitgebreide en gevarieerde natuur is het gezicht van onze provincie. Daarom is Drenthe in trek om er te wonen en te recreëren. Natuur is er om van te genieten, zonder het te bedreigen.

Voor ons staat de balans tussen beheren, behouden, benutten en beleven van landschap en natuur voorop. Het natuurnetwerk moet sterker, robuuster en vitaler worden: vergroot worden en minder versnipperd. Dan kan het beter tegen een stootje en wordt het dus beter beleefbaar. Eén van de belangrijkste opgaven voor de komende tijd is om de natuur meer te verankeren in de samenleving, o.a. door mensen verantwoordelijkheid te geven en de ruimte om dit waar te maken.

Meer dieren, meer banen 

Dat in de Drentse natuur ook groot wild weer terug kan keren, juichen we toe. Bovendien stimuleren onder meer edelherten en wilde zwijnen de toeristische sector. Meer dieren, geeft meer banen, zeker op het platteland. Daar hoort wel een fonds bij voor onvermijdelijke gevolgschade.

De te grote druk van mest- en bestrijdingsmiddelen en de te snelle waterafvoer met te weinig afbraak van schadelijke stoffen is in de Drentse beekdalen een groot probleem. Het stroomdal moet in goed overleg met de boeren weer het natte beekdal worden met meer blijvend grasland en meer variatie aan natuur. Daartoe is een forse impuls van het provinciale Bureau Kavelruil noodzakelijk. In samenspraak met de boeren willen we over en weer uitruilen naar voor hun bedrijfsvoering meer geschikte gebieden.

Aaneengesloten

We streven naar meer en schoner beekwater dat langer in Drenthe blijft en voor meer hoogwaardige doelen geschikt is. We kennen zeer hoge prioriteit toe aan het stroomdal van de Drentse Aa. De stroomdalgronden worden voor natuurontwikkeling meer aaneengesloten ontwikkeld in plaats van de huidige verbrokkelde “gatenkaas”. Dit betekent meer kwaliteit voor oppervlaktewaterwinning, die nu gevaar loopt, meer vernatting, biodiversiteit, interne samenhang en veel meer uitruilen in overleg met boeren naar beter bruikbare landbouwgebieden elders. Op de hogere gronden in het stroomgebied wordt veel minder gespoten.

PvdA Drenthe Verkiezingsprogramma 2015-2019, pag 14