Onderwijs en techniek

De PvdA wil voor goed leren in Drenthe het volgende ondernemen:
  • Techno Startup stimuleren:
    de Drentse Techno Campus zorgt maximaal 5 jaar voor onderdak, ondersteuning in management en onderzoek, opzetten eigen bedrijf, financiën en administratie. Effect: jonge wetenschappers aan het werk in Assen.
    Effect lange termijn: nieuwe technologie die in Drenthe verder ontwikkeld kan worden.
  • Drenthe heeft met Astron/Lofar en verschillende technische opleidingen als elektronica, sensorsysteemtechnologie met dwarsverbanden naar water en energie, het TT-motorinstituut, domotica en mogelijk nog IBM/Dome veel expertise in huis. De PvdA Drenthe wil dat vasthouden en verder uitbouwen met bijvoorbeeld High Tech systems (met Smart Factory) waarbij de koppeling met het MKB cruciaal is. Het opzetten van een Techno Startup Campus in samenwerking met de bestaande onderwijsinstellingen in het kader van het Techniekpact past daarin. De campus zorgt maximaal vijf jaar voor onderdak, ondersteuning in management en onderzoek, opzetten van een eigen bedrijf en financiële en administratieve ondersteuning. De campus sluit aan op bestaande initiatieven als de TOP-regeling en jonge starters.

PvdA Drenthe Verkiezingsprogramma 2015-2019, pag 6