Onderwijs en vakmanschap

Drenthe wordt Gilde provincie In Nederland gaat steeds meer vakmanschap verloren. We gaan in Drenthe die kloof dichten met het Gildesysteem. Het vakmanschap moet weer ontdekt worden, in samenwerking met VMBO en MBO opleidingen.

herontdekken vakmanschap

Oude rotten 

Drenthe wordt Gildeprovincie. Het ambacht terug! In Nederland gaat steeds meer vakmanschap verloren. Dat komt vooral omdat de VMBO en MBO+ opleidingen niet genoeg aansluiten op de praktijk. En er staan steeds meer vakmensen (55-plussers) werkloos langs de kant. We gaan in Drenthe die kloof dichten met werk-leertrajecten. We koppelen leerlingen aan oude rotten in het vak. Samen gaan ze als koppel aan de slag om zo, naast theorie, vakkennis over te dragen van de oude naar de nieuwe generatie. Het vakmanschap moet herontdekt worden.

In samenwerking met MBO opleidingen gaan afgestudeerden na hun opleiding twee jaar het Gilde in. Ze zijn dan in dienst van het Gilde en worden één-op-één gecoacht door een oude rot in het vak. Dit kan iemand zijn van het bedrijf waar de afgestudeerde gaat werken, of iemand die extern wordt aangetrokken. Jongeren uit het praktijkonderwijs proberen we via projecten naar banen te leiden. Wat bij dit alles helpt is dat ZZP’ers als leerwerkbedrijf kunnen worden aangemerkt.

Bedrijfsvakscholen kunnen op ondersteuning van de PvdA Drenthe rekenen.

PvdA Drenthe Verkiezingsprogrmma 2015-2019, pag, 7