Onderwijs

De PvdA Drenthe wil in de komende statenperiode de onderwijsparticipatie en de werkgelegenheid in Drenthe op het landelijke gemiddelde brengen. We geven extra aandacht aan de aanpak (en het voorkomen) van jeugdwerkloosheid. Drenthe moet en kan ook jongeren een goed toekomstperspectief bieden.

De PvdA wil voor goed leren in Drenthe het volgende ondernemen:

De onderwijsmonitor blijven we financieren. We zijn er alert op dat er geen zeer zwakke scholen zijn in Drenthe. We streven naar uitstekend onderwijs voor iedereen. Nog steeds worden in het HBO en het MBO te veel opleidingen aangeboden die niet aansluiten op de arbeidsmarkt. Dit moet absoluut veranderen. De PvdA is helder: geen pretopleidingen maar opleiden voor een baan. Zo gaat de PvdA de kwaliteit van het onderwijs in Drenthe verbeteren.

PvdA Drenthe Verkiezingsprogramma 2015-2019, pag 6