Ontspanning

De PvdA Drenthe stimuleert de groei van het toerisme als een van de dragers van de Drentse economie. Steeds meer mensen verdienen hun brood in de toeristische sector en daarom versterken we voorzieningen voor verblijfsrecreatie, vaarrecreatie en camperplaatsen. Tegelijkertijd versterken we de natuurgebieden zodat de groei van de toeristische sector goed samengaat met een verantwoord gebruik van onze natuurlijke rijkdommen.

Uitdaging: zeker aantrekkelijk.

Toerisme is een van de dragers van onze economie en zal de komende jaren verder groeien. De Werelderfgoedstatus voor de Koloniën van Weldadigheid en het Geopark de Hondsrug zullen die groei verder versterken. De uitdaging is die groei mogelijk te maken maar tegelijk te laten samengaan met een verantwoord gebruik van onze natuurlijke rijkdommen, waarbij kwaliteit van het aanbod dat we bezoekers doen, voorop staat.

Wat vindt de PvdA ervan?

Groei is geen doel op zich. Evenwicht tussen landschap, natuur en toerisme staat voorop. De kernkwaliteiten van Drenthe verdragen zich minder goed met ongebreidelde groei van voorzieningen. Kleinschaligheid koesteren we. Waar dagrecreatie op grote schaal plaatsvindt moeten we voorzichtig zijn met verdere groei. Provincie en de waterschappen moeten nog nauwer gaan samenwerken met natuurorganisaties en het recreatieschap, bijvoorbeeld op het terrein van beheer, educatie en het aanleggen van fiets- en wandelroutes.

Wat gaan we doen?

• We versterken voorzieningen voor verblijfsrecreatie, waaronder sanering van verouderde voorzieningen, waarbij we experimenteren met de aanpak. Natuurgebieden worden daarbij versterkt en/of ontzien.

• Voor campers komen meer plekken. Die koppelen we zoveel mogelijk aan bestaande voorzieningen.

• Het plan voor vitale vakantieparken wordt uitgevoerd. We gaan dat nauwlettend volgen.

Mocht dat geen gedragen oplossingen opleveren dan kijken we samen met gemeenten naar andere mogelijkheden.

• Mogelijkheden voor (sportief) fietsen en wandelen verbeteren we waar dat nodig is en waar dat kan. De aanleg van een netwerk van wandelknooppunten helpen we op weg.

• De mogelijkheden van de Koloniën van Weldadigheid bouwen we verder uit, onder meer door vernieuwing en verbetering van de bezoekerscentra.

• Vaarrecreatie heeft goede voorzieningen nodig. Die langs de provinciale vaarwegen verbeteren we waar nodig samen met waterschappen en gemeenten.