Openbaar vervoer

Collectief vervoer In 2017 moeten de nieuwe concessies collectief vervoer worden uitgegeven voor de periode van 2017-2027. In het voorjaar van 2014 heeft het OV-bureau hiertoe de Nota van uitgangspunten ‘Vervoeren, verbinden en verslimmen’ opgesteld.

Nieuwe aanbesteding betekent dat opnieuw keuzes worden gemaakt over bereikbaarheid en financiering. Dit wordt bijvoorbeeld al gedaan door een optimalisatie van de dienstregeling, wat vaak inhoudt dat rijtijden verkort worden. De PvdA wil daarom in relatie tot de nieuw af te sluiten concessie aandacht hebben voor:

 • Zo goed mogelijke bereikbaarheid van steden en kernen, eventueel met alternatieven zoals buurtbus, belbus, enz.;
 • Geen verzelfstandiging OV-bureau;
 • Goed stadsvervoer;
 • Goede en snelle busverbindingen tussen de steden;
 • Duurzame bussen;
 • Behoud werkgelegenheid huidige OV-personeel;
 • Eerlijke arbeidstijden en arbeidsvoorwaarden voor OV-personeel.
 • PvdA warm pleitbezorger van een volwaardige spoorverbinding Emmen-Veendam-Groningen.
 • De PvdA is ook voorstander van de vestiging van een IC-station in Hoogeveen.

Speerpunt

 • Spoorlijn Emmen – Stadskanaal: het wordt hoog tijd dat het spoor van Emmen, volwaardig wordt doorgetrokken.

Collectief vervoer tot in de haarvaten

Het huidige grofmazige net van het OV kan onvoldoende inspelen op de heel diverse vervoersvraag van onze inwoners. Naast het OV zijn er, in de loop der jaren, vele vormen van collectief vervoer ontstaan. Die vervoeren dagelijks veel mensen op veel verschillende tijdstippen naar vele bestemmingen. Die vormen van collectief vervoer worden de komende jaren aan elkaar gekoppeld en opengesteld voor iedereen met een vervoersbehoefte. Net als de koppeling van vervoerssystemen als het leerlingen-, gehandicapten- en buurtbusvervoer. De provincie kan een rol spelen bij het koppelen van de vervoersstromen in de verschillende gemeenten. Wij denken daarbij aan een provinciaal coördinatie- en informatieloket en het ontwikkelen van de benodigde ICT. Het inzetten van particulieren bij personenvervoer sluiten wij zeker niet uit. Dit wel onder strenge (veiligheids)voorwaarden.

Speerpunt

 • Vervoer geregeld tot in de “haarvaten” van Drenthe: in het huidige systeem kunnen de haarvaten van het netwerk niet meer goed bediend worden. Uber-achtige technieken kunnen hier een oplossing bieden.

PvdA Drenthe Verkiezingsprogramma 2015-2019, pag 18