Sociaal aanbesteden

In het provinciaal aanbesteding- en inkoopbeleid wordt als standaard opgenomen dat minimaal 5% van de aanneemsom wordt ingezet voor nieuwe werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er wordt gewerkt volgens de geldende CAO en er vindt geen uitbuiting plaats van werknemers.

Speerpunt:

  • 5% van de aanneemsom voor werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt 5% van de aanneemsom bij projecten van de Provincie, wordt gebruikt om die doelgroep kansen te geven.

PvdA Drenthe Verkiezingsprogramma 2015-2019, pag 9