Sport

De PvdA Drenthe ziet sport als hèt bindmiddel van de samenleving. Voldoende bewegen is essentieel voor een gezond leven. De provincie heeft hier een coördinerende taak.

Speerpunt: richt een Summer Sport Academy op 

Summer Sport Academy De Drentse jeugd wordt te dik. Daarnaast is sport voor iedereen goed om te doen. Daarom wil de PvdA Drenthe alle sporten waarbij spierkracht wordt ingezet, stimuleren. We denken aan een Summer Sport Academy.

De PvdA Drenthe wil de komende periode het volgende bereiken:

  • Meer aandacht voor G-sport (= sport voor mensen met een handicap) zo wil de provincie sportverenigingen en gemeenten helpen hun accommodaties toegankelijk te maken;
  • De PvdA Drenthe wil het sporten onder jeugdigen verder stimuleren, de nadruk ligt hierbij op de 12 tot 18 jarigen. Daarom steunt zij een zogenaamde combinatiefunctionaris in elke gemeente;
  • Sport Drenthe wordt het platform voor ondersteuning van sportverenigingen in Drenthe;
  • Sport Drenthe begeleidt scholen in het primair onderwijs om het bewegingsonderwijs te verbeteren;
  • Grote sportevenementen stimuleren om ook te gaan sporten. Maar we blijven kritisch kijken naar de kosten. Daarbij wegen we af of voor hetzelfde geld niet meer bereikt kan worden in de breedtesport;
  • De PvdA Drenthe wil dat de provincie een fonds opricht waaruit verenigingen, die hun accommodatie willen verbeteren, op aantrekkelijke voorwaarden geld kunnen lenen;
  • De ijsbaan in Assen dreigt definitief te sluiten. We ondersteunen een onderzoek naar de haalbaarheid van een nieuwe ijsbaan in Drenthe. De provincie kan en wil een rol spelen bij initiatieven vanuit de markt en gemeenten

PvdA Drenthe Verkiezingsprogramma 2015-2019, pag 12