Sportiviteit

De PvdA Drenthe stimuleert sport van harte! En we willen het betaalbaar houden en drempels wegnemen om mee te doen aan sport, zowel in verenigingsverband als op individuele basis. We helpen sportverenigingen met het verduurzamen van hun accommodaties en we gaan het zwemonderwijs versterken. Verder zijn we voor grote sportevenementen vanwege de sportieve en economische reuring en we stellen grenzen aan de prijs die we ervoor willen betalen.

Uitdaging: zeker in beweging!

Sport verbindt, sport biedt plezier en sport houdt gezond. Sport groeit, vooral sportbeoefening die op individuele basis plaatsvindt. Daardoor komt sporten in verenigingsverband onder druk te staan. Bestuurders, vrijwilligers en technisch kader zijn moeilijker te vinden. Dat brengt risico’s met zich mee, want vooral kinderen beginnen juist met sporten bij sportverenigingen. Sportverenigingen spelen een belangrijke rol bij de leefbaarheid van dorpen en wijken. Voor ontmoeting, voor kadervorming en voor het versterken van de gemeenschap. Sporten heeft bovendien positieve effecten op de gezondheid: het werkt preventief tegen de ontwikkeling van allerlei ziektes en overgewicht. De eerste uitdaging is voor ons om sporten in Drenthe te stimuleren en betaalbaar te houden. Topsport is ook een uithangbord. Sportevenementen brengen Drenthe onder de aandacht. Visitekaartjes zoals de TT en FC Emmen zijn van grote waarde. Grote evenementen stimuleren mensen te gaan sporten. De uitdaging hierbij is die evenementen tegen een redelijke bijdrage van de gemeenschap te laten plaatsvinden en de verbinding te leggen met sportbeoefening.

Wat vindt de PvdA ervan?

Sporten hoort bij een gezonde levensstijl. Daarom stimuleren we sport van harte: de provincie is verbinder en helpt gemeenten en verenigingen om sport toegankelijk te maken voor iedereen. Instellingen die zich richten op ondersteuning van verenigingen moeten gesteund worden. Goede plannen die de breedtesport verder verbeteren kunnen op onze steun rekenen. We maken ons zorgen, nu steeds minder kinderen goed zwemonderwijs volgen. Grote evenementen zoals de Formule 1 zijn welkom, maar de prijs die we ervoor willen betalen is wel aan grenzen gebonden: we zijn geen hoofdsponsor.

Wat gaan we doen?

• Sport Drenthe blijven we volop steunen.

• We blijven sportclubs helpen met het verduurzamen van hun accommodaties.

• Het accent blijft liggen op de breedtesport. Fietsen heeft een streepje voor.

• We gaan een plan maken waarmee het zwemonderwijs wordt versterkt. Dat doen we samen met gemeenten, zwembaden en zwemverenigingen. Daar steken we geld in.

• We gaan een fonds instellen voor experimenten in sport en bewegen en stemmen dat af met gemeenten.