Veiligheid

Veiligheid en het gevoel van veiligheid dragen meer dan gemiddeld bij aan welzijn en welbevinden. Daarbij denken we niet alleen aan de traditionele politie en brandweerdiensten, maar ook aan de persoonlijke veiligheid.

ambulanceHoe lang duurt het voordat de dokter of ambulance er is? Drenthe wil de veiligste Provincie van Nederland zijn. De PvdA Drenthe spreekt zijn vertrouwen uit in de veiligheidsregio Drenthe, waar brandweerzorg en rampen- en crisisbestrijding ondergebracht zijn. Omdat door de veiligheidsregio’s de afstand tot burgers toeneemt, is de zichtbaarheid ook via internet en mobiel bereik van de hulpverleningsdiensten van groot belang, ook voor het gevoel van veiligheid.

In overleg met politie moeten er gerichte acties komen tegen diefstal- en inbraakgolven in straten, wijken en buurten. Ook de inschakeling van buurtwachten moet daarbij mogelijk zijn.

Speerpunt: buurtwachten in de wijken

De PvdA wil dat de provincie samen met de gemeenten in kaart gaat brengen welke wijken meer dan gemiddeld last hebben van woninginbraken. Met dit overzicht wordt er een buurtwacht project opgezet die de veiligheid in die wijken gaat beheren.

I