Water

Klimaatverandering leidt tot frequentere en zwaardere regenbuien en warmere en drogere zomers. Er is een grotere wisseling in de waterafvoer van de grote rivieren en de zeespiegel zal stijgen. Nog meer dan in het verleden zal water de inrichting van de omgeving bepalen.
foto: Dominik Morbitzer (cc)

foto: Dominik Morbitzer (cc)

De PvdA Drenthe vindt dat waterveiligheid in een vroegtijdig stadium bij ontwikkelingen in de Drentse omgeving moet worden betrokken. De ecologische hoofdstructuur (Natuur Netwerk Nederland, NNN) wordt verder vervolmaakt. De PvdA Drenthe is voor slimme combinaties van natuur- en waterberging/waterwinning.

Drinkwater 

Bescherming tegen het water en een betrouwbare drinkwatervoorziening vindt de PvdA Drenthe van groot belang. Een goede relatie met de waterschappen is voor de provincie vanzelfsprekend. Dit ook om waterberging en waterkwaliteit zoveel mogelijk samen op te laten gaan met de natuurontwikkeling. Goede vaarwegen zijn nodig voor de recreatie- en beroepsvaart. Goed drinkwater is essentieel. De Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) levert de Drentse burgers goede kwaliteit drinkwater tegen een lage prijs. Kwaliteit en prijs zijn gewaarborgd met deze nutsvoorziening die in Drentse handen blijft.

PvdA Drenthe Verkiezingsprogramma 2015-2019, pag 15