Woningbouwverenigingen

Woningcorporaties zijn ooit opgericht om betaalbare huurwoningen te bouwen. Dat is wat ze weer moeten gaan doen. Verdere schaalvergroting is onnodig; huurders moeten echt weer wat te vertellen krijgen.

sociale woningbouw (foto CorporatieNL- cc)

Daarom willen we terug naar waar het mee begonnen is:  die als doel hebben te zorgen voor kwalitatief goede en betaalbare huurwoningen. Daarnaast hebben die een taak in het versterken van zwakke wijken en krimpgebieden. De PvdA Drenthe vindt het vanzelfsprekend dat de huurder inbreng heeft in die coöperatie. Kleine coöperaties zitten dichtbij en zijn voor huurders goed bereikbaar. Geef, kortom, de woningcorporaties terug aan de huurders.

PvdA Drenthe Verkiezingsprogramma 2015-2019, pag 10