Zorg

De zorg moet weer naar de burger! Eerstelijnszorg als huisarts, tandarts, geriatrie en andere paramedische voorzieningen moet mensgestuurd zijn, vindt de PvdA Drenthe.

In Drenthe is de vergrijzing van de bevolking een vraagstuk voor nu en de toekomst. Oudere bewoners blijven over het algemeen wel in de (kleine) dorpen wonen, zijn langer gezond en actief. Ze willen zo lang mogelijk in hun woning blijven wonen. Alleen bij een intensieve zorgvraag is er mogelijk sprake van opname in een verzorgingshuis nieuwe stijl (scheiding van wonen en zorg) in een kerndorp of stad. Maar ook zie je al veel groepen familieleden/vrienden die iemand tot het eind samen verzorgen. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor beleid voor informele zorg: mantelzorg en zorgvrijwilligers. In de Drentse gemeenten behartigen Contactpunten Mantelzorg veelal de belangen van mantelzorgers. De PvdA Drenthe pleit voor sterke ondersteuning van mantelzorgers, zowel aan het individu als groep. Belangenbehartigers van mantelzorgers worden gefaciliteerd.

Toegankelijkheid 

Technische voorzieningen zijn steeds belangrijker om de zorg te ondersteunen. Daarom moeten die beschikbaar zijn, juist ook op het platteland via breedband/domotica. Spoedeisende hulp en ziekenhuiszorg moeten bereikbaar zijn, een goed systeem van openbaar vervoer maakt daar onderdeel van uit.

Marktwerking kan een drempel zijn om in dun bevolkte gebieden de medische voorzieningen op peil te houden. De provincie draagt er zorg voor dat marktwerking niet van toepassing kan zijn wanneer dat betekent dat een basisvoorziening niet meer op redelijke afstand beschikbaar is, er moet sprake zijn van reële aanrijtijden. Er zijn in Drenthe vier ziekenhuizen, die willen we behouden.

De toegankelijkheid van de eerstelijns gezondheidszorg, met een accent op de dorpen, moet worden verbeterd en uitgebreid. De PvdA Drenthe wil dat in Drenthe elk dorp van een redelijke omvang een eerstelijnszorgcentrum heeft. Zo kunnen ook mensen met een intensieve zorgvraag in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Maar ook een korte periode van verblijf voor revalidatie na een operatie moet in een dergelijk centrum mogelijk zijn.

Het beschikbare budget voor Vitaal Platteland wil de PvdA Drenthe samen met de betrokken burgers ook voor de zorg kunnen aanspreken. Zorgcoöperaties van inwoners, zoals in Hollandscheveld, verdienen steun. Juist hiermee kan zorg op maat en dichtbij worden geleverd.

PvdA Drenthe Verkiezingsprogramma 2015-2019, pag 11