Personen

Cees Bijl

Cees Bijl

Gedeputeerde

Financiën, Verkeer en vervoer, Wegen en vaarwegen, Cultuur en evenementen, Arbeidsmarkt en onderwijs, WMD (aandeelhouder), GAE (aandeelhouder), Archief, 1e loco commissaris van de Koning
Janny Roggen

Janny Roggen

Statenlid

Mariet Uneken

Mariet Uneken

Bestuurslid

Jos Schomaker

Jos Schomaker

Statenlid en fractiesecretaris

Kees de Graaf

Kees de Graaf

Lid AB Hunze en Aa's

Cees Bijl

Cees Bijl

Gedeputeerde

Onder andere: Financiën, Wonen, Cultuur en Water
Eisse Kruidhof

Eisse Kruidhof

Lid AB Noorderzijlvest

Janny-Gerda de Jonge

Janny-Gerda de Jonge

Lid AB Noorderzijlvest

Wil Kerstjens

Wil Kerstjens

Bestuurslid

Rudolf Bosch

Rudolf Bosch

Statenlid en penningmeester fractie

Fenneke Mensen

Fenneke Mensen

Commissielid

Michel Berends

Michel Berends

Commissielid

Willeke Hoiting

Willeke Hoiting

Steunfractielid

Carin Roelands

Carin Roelands

Steunfractielid

Hendrikus Loof

Hendrikus Loof

Statenlid en fractievoorzitter

Jacob Bruintjes

Jacob Bruintjes

Voorzitter; Subgroep Fysieke Leefomgeving van Actief en Dichtbij

Hans Hornstra

Hans Hornstra

Voorzitter Werkgroep Toegankelijkheid, voormallig Statenlid

Albert Huizing

Albert Huizing

Secretaris gewest en voorzitter Werkgroep Ouderen, subgroep Fysieke Leefomgeving van Actief en Dichtbij

John Hofmeijer

John Hofmeijer

Penningmeester

Herman Beerda

Herman Beerda

Lid DB Noorderzijlvest

Wietze de Wind

Wietze de Wind

Campagnecoördinator

Wim Boonstra

Wim Boonstra

Bestuurslid

Johan Rumahloine

Johan Rumahloine

Bestuurslid

Luuc Christensen

Luuc Christensen

Subgroep Welzijn, Zorg en Jeugbeleid van Actief en Dichtbij

Henk van de Rijt

Henk van de Rijt

Bestuurslid

Fien Heeringa

Fien Heeringa

Lid DB Hunze en Aa's

Egbert Hofstra

Egbert Hofstra

Lid AB Hunze en Aa's

Ralph du Long

Ralph du Long

Statenlid

Mark Turksma

Mark Turksma

Bestuurslid

Ida Gerda Emmens

Ida Gerda Emmens

Ondersteuning Gewest

Anneke Lubbers

Anneke Lubbers

Fractiemedewerker

Fractieondersteuning
Kees de Graaf

Kees de Graaf

Fractiemedewerker

Communicatie
Peter Zwiers

Peter Zwiers

Statenlid en vice-fractievoorzitter