Personen

Cees Bijl

Cees Bijl

Gedeputeerde

Onder andere: Financiën, Wonen, Cultuur en Water
Roelie Goettsch

Roelie Goettsch

Fractievoorzitter

Financien | Bestuur | Interne organisatie, Commissielid FCBE
Hendrikus Loof

Hendrikus Loof

Vice-fractievoorzitter

Windenergie | Infrastructuur | Mobiliteit & Openbaar vervoer | (Natuur, water en Landbouw), Commissielid OGB
Maaike Bakker

Maaike Bakker

Secretaris

Natuur | Water & waterschap | Landbouw | (Winddossier; Ruimte, infrastructuur & mobiliteit), Commissielid OGB
Rudolf Bosch

Rudolf Bosch

Penningmeester

Cultuur | onderwijs & arbeidsmarkt | Plattelandsontwikkeling | (Economie; Welzijn, sociaal beleid & sport), Commissielid FCBE
Jacob Bruintjes

Jacob Bruintjes

Voorzitter; Subgroep Fysieke Leefomgeving van Actief en Dichtbij

Hans Hornstra

Hans Hornstra

Voorzitter Werkgroep Toegankelijkheid, voormallig Statenlid

Albert Huizing

Albert Huizing

Secretaris gewest en voorzitter Werkgroep Ouderen, subgroep Fysieke Leefomgeving van Actief en Dichtbij

John Hofmeijer

John Hofmeijer

Penningmeester

Herman Beerda

Herman Beerda

Fractievoorzitter Noorderzijlvest

Martin van Opijnen

Martin van Opijnen

Lid algemeen bestuur Noorderzijlvest

Wietze de Wind

Wietze de Wind

Campagnecoördinator

Wim Boonstra

Wim Boonstra

Bestuurslid

Johan Rumahloine

Johan Rumahloine

Bestuurslid

Luuc Christensen

Luuc Christensen

Subgroep Welzijn, Zorg en Jeugbeleid van Actief en Dichtbij

Henk van de Rijt

Henk van de Rijt

Bestuurslid

Mark Tuit

Mark Tuit

Fractievoorzitter Drents Overijsselse Delta

Wil Kerstjens

Wil Kerstjens

1e opvolger Drents Overijsselse Delta

Fien Heeringa

Fien Heeringa

Hunze en Aa's

Egbert Hofstra

Egbert Hofstra

Hunze en Aa's

Ralph du Long

Ralph du Long

Statenlid

Welzijn, sociaal beleid & sport | Samenwerking Noord-Nederland (SNN) | IPO | Europa | (Cultuur; bestuur), Commissielid FCBE
Mark Turksma

Mark Turksma

Bestuurslid

Ida Gerda Emmens

Ida Gerda Emmens

Ondersteuning Gewest

Anneke Lubbers

Anneke Lubbers

Fractiemedewerker

Fractieondersteuning
Kees de Graaf

Kees de Graaf

Fractiemedewerker

Communicatie
Peter Zwiers

Peter Zwiers

Statenlid

Energie & DEO | Plattelandsontwikkeling | Bodem & ontgrondingen (Regio Assen-Groningen), Commissielid OGB
Michel Berends

Michel Berends

Statenlid

Economie | Toerisme & recreatie | Regio Assen/Groningen (Financien; Onderwijs & arbeidsmarkt; SNN/IPO)
Herman Beerda

Herman Beerda

Noorderzijlvest