Secretaris gewest en voorzitter Werkgroep Ouderen, subgroep Fysieke Leefomgeving van Actief en Dichtbij

Albert Huizing

Woonplaats: Emmen

Krijgt energie van: de omgang van mensen met een drive, die sterk gericht zijn om een concreet doel te bereiken.

Sterk in: de omgang met vooral mensen die zich in de steek gelaten voelen ( door de overheid).

In de politiek door: een zekere toevalligheid maar ook door het besef dat wil je iets veranderen in de samenleving dat via de politiek gaat.

Morgen invoeren: de scherpe kanten van de  geprivatiseerde zorg verwijderen.

Drenthe is voor mij: de mooiste provincie om te wonen en te werken