Secretaris gewest en voorzitter Werkgroep Ouderen, subgroep Fysieke Leefomgeving van Actief en Dichtbij

Albert Huizing

Albert Huizing