Secretaris

Maaike Bakker

Natuur | Water & waterschap | Landbouw | (Winddossier; Ruimte, infrastructuur & mobiliteit), Commissielid OGB

Krijgt energie van:
Contacten met mensen vol goede ideeën en plannen, een goed politiek debat over inhoudelijk belangrijke zaken en een lange wandeling.

Grootste ergernis:
Te gemakkelijke kritiek op de overheid en het politieke bestuur. Overheid maakt natuurlijk ook fouten, maar er gaan ook veel dingen goed.

In de politiek door:
De invloed van een gezond rood nest en een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

Morgen invoeren/afkondigen:
• einde aan het geweld tegen kinderen, vrouwen en mannen
• het basisinkomen voor iedereen
• einde van alle belastingvoordelen voor grote bedrijven, banken, hoge inkomens, bonusregelingen en andere oneerlijke voordelen voor de mensen die het toch al goed hebben

Drenthe is voor mij:
Een heerlijke provincie waarin ik ben geboren (Orvelte), waarin ik al vele jaren met veel plezier woon (Diever) en waarin ik, ondanks de vele wandelkilometers die ik in Drenthe afleg, nog steeds op verrukkelijke verrassingen stuit


 

Van Osstraat 4A
7981 CA Diever

Geboortedatum: 5 maart 1958

Wat is je achtergrond?
Geboren in Drenthe. Van mijn 52 levensjaren woon ik er nu 38 in Drenthe. Creatief ondernemer/ ontwerper van quilts/ eigenaar van een quiltatelier (eenmanszaak). Docent van quiltworkshops en quiltcursussen/ schrijver van quiltboeken. HBO opgeleid: lerarenopleiding en kunstacademie. Acht jaar raadslid Westerveld (2002- 2010), waar van de laatste vier jaar fractievoorzitter. Diverse andere partijfuncties vervuld, waaronder afdelingsvoorzitter. Ik heb drie kinderen en twee kleinkinderen.

Wat wil je de komende vier jaar bereiken?
De kernkwaliteiten van Drenthe moeten overeind blijven. Er moet in Drenthe ook gewerkt kunnen blijven worden. Niet alleen in het toerisme, maar ook in de landbouw, de dienstverlening, de bouw, de zorg, het onderwijs, hoogwaardige technologie (Astron/ Lofar) en de creatieve industrie. De provincie moet, samen met de gemeenten, de regie blijven voeren over de ruimtelijke en economische ontwikkeling van Drenthe. Als Statenlid wil ik me sterk maken voor een evenwichtig provinciaal beleid op het terrein van ruimtelijke ordening, economische ontwikkeling, de culturele infrastructuur, het cultureel erfgoed en het natuur- en milieubeleid.

Wil je verder nog iets kwijt?
Ik heb er zin in!