Statenlid

Michel Berends

Economie | Toerisme & recreatie | Regio Assen/Groningen (Financien; Onderwijs & arbeidsmarkt; SNN/IPO)

Krijgt energie van:
Samen in teamverband met iedereen die dat wil mooie concrete dingen realiseren voor Drenthe, bijvoorbeeld: laaggeletterdheid terugdringen, realiseren uitkijktoren nabij de Lofarterp, sponsoring van rotondes, uitrol gezond ouder worden, verbinding leggen tussen economie en cultuur, made in Drenthe, belang van water en energieneutraal, elk huis snel internet. Jongeren kansen bieden en Duits laten leren.

Grootste ergernis:
Vaagtaal van Dorknoper, die er te vaak nog mee wegkomt ook.

In de politiek door:
Spreiding van kennis, macht, inkomen en duurzaamheid. Politiek gaat ergens over, vele malen boeiender dan tv kijken in de luie stoel. Kansen bieden en grijpen.

Morgen invoeren:
50.000 Drenten  geven zich op als vrijwilliger voor de ruim 50.000 laaggeletterden in Drenthe. Zie www.lezenenschrijven.nl, tel. 0800 023 4444

Drenthe is voor mij:
Trots, trend en traditie. Koppelen van rust en ruimte aan ICT.


 

Vreebergen 70
9403 ES Assen

Geboortedatum: 15 mei 1953

Wat is je achtergrond?
Opleiding: pedagogische academie en doctoraal pedagogiek/ onderwijskunde. Werk: gewerkt bij Rijksuniversiteit Groningen en verschillende hogescholen. Momenteel verbonden aan Hanzehogeschool Groningen. Politiek: elf jaar raadslid/ wethouder in Assen en één periode Statenlid.

Wat wil je de komende vier jaar bereiken?

Polymeren in Emmen. Glasvezel uitbuiten in verband met leefbaarheid en krimp dorpen.
Realiseren landmarks sensortechnologie. Drentse Energie Organisatie op poten helpen, zeker voor de lagere inkomensgroepen. Realiseren pilot levenlang leren. Open huishouding provincie invullen met doelmatige sociale en culturele paragraaf (laaggeletterdheid terugdringen, bevorderen deelname aan cultuur en sport).

Wil je verder nog iets kwijt?

Motto: ‘Drenten energie geven’.1953