Fractievoorzitter

Roelie Goettsch

Financien | Bestuur | Interne organisatie, Commissielid FCBE

Krijgt energie van:
Werken met en voor mensen.

Grootste ergernis:
Niet kunnen bedenken wat ik hier moet opschrijven.

In de politiek door:
De overtuiging dat onze democratie een groot goed is en het is een eer om volksvertegenwoordiger te mogen zijn.

Morgen invoeren:
Kinderopvang en peuterspeelzalen dichtbij  als basisvoorziening, zonder zogenaamde marktwerking.

Drenthe is voor mij:
De mooiste provincie.