Penningmeester

Rudolf Bosch

Cultuur | onderwijs & arbeidsmarkt | Plattelandsontwikkeling | (Economie; Welzijn, sociaal beleid & sport), Commissielid FCBE

Krijgt energie van:
Ik krijg energie van een constructief debat, van mensen die nieuwe ideeën aandragen en deze ook enthousiast weten te realiseren. Ook krijg ik persoonlijk energie van mijn gezin, muziek (o.a. door saxofoon spelen) en sporten.

Grootste ergernis:
Respectloos gedrag, het niet luisteren naar iemands argumenten gedurende een gesprek en onrechtvaardigheid naar individuen of groepen in de samenleving.

In de politiek door:
Gedrevenheid om te streven naar een transparante, op solidariteit gerichte samenleving, waarin iedereen naar vermogen kan en mag bijdragen, en een overheid die coördineert en stimuleert dan wel reguleert daar waar marktwerking teveel polarisering teweeg brengt.

Morgen invoeren:
´Gratis´ middelbaar en hoger onderwijs naar het Zweedse model (6 jaar ´beurs´ voor iedereen, te gebruiken op elk willekeurig punt in je loopbaan. Voordeel: vooraf te ramen onderwijskosten, te dekken via inkomensafhankelijke belastingen; meer stimulansen voor ´een leven lang leren´)

Drenthe is voor mij:
Thuis! Een open samenleving, gebaseerd op verbondenheid en culturele waarden, een prachtig landschap met fantastische combinatie van wonen en recreëren.