1e opvolger Drents Overijsselse Delta

Wil Kerstjens

Wil Kerstjens

Over Wil Kerstjens

Wpm.kerstjens@home.nl

Wapendrager 24
7943 RP Meppel

 

Het waterschap is er voor iedereen!

Toen ik afgelopen zomer erover na ging denken of ik me al dan niet kandidaat zou stellen voor het waterschap Reest en Wieden, kwam het eerst in mij op ‘waterschap, dat is toch heel erg ver van mijn bed, ik betaal daar elk jaar een behoorlijk bedrag aan en verder?’ Dit was voor mij de trigger, die maakte dat ik me in het waterschap ging verdiepen. Ik werd wakker geschud: het waterschap heeft een heel belangrijke taak voor iedereen en dus niet alleen voor agrariërs, natuurbeheerders, toeristen-organisaties etc.

De burgers betalen relatief gezien de meeste waterschaps-lasten. Daar mogen ze ook iets voor terug hebben. Voor hen is van belang dat we een goed waterbeheer hebben, dat we in de winter en natte periodes geen natte voeten krijgen en dat we in de zomer, in extreem droge periodes, het grondwaterpeil hoog houden en geen overlast krijgen.

De PvdA wil zo sterk mogelijk vertegenwoordigd zijn in het bestuur van de waterschappen, om daar het verschil te maken als het gaat om het te voeren beleid en wie daarvan de kosten moet dragen. Uiteraard kiezen we voor goed waterbeheer, goede kwaliteit en veiligheid. Met hierin de accenten voor de stedelijke gebieden, duurzame oplossingen, eerlijke toedeling van de kosten met een kwijtscheldingsbeleid dat gelijk is aan gemeentelijk beleid en sociaal en verantwoord opereren.

Wat duurzaamheid mag van het waterschap een innovatieve houding worden verwacht. Dit houdt in, dat het waterschap burgers en bedrijven zal motiveren bewust om te gaan met water, ruimte en milieu. Niet elk waterschap hoeft op eigen houtje te investeren in innovatie. Er zijn al nieuwe ontwikkelingen gaande en de PvdA wil graag dat deze met kracht worden voortgezet. Bijvoorbeeld door medicijnresten, hormonen en microplastics uit het afvalwater te halen. Dit vraagt ook inzet van de mensen zelf. In Meppel hebben we de afgelopen twee jaar laten zien dat afval in ruime mate grondig gescheiden wordt. Maar het kan altijd beter. Nog steeds verdwijnen er bijvoorbeeld nog veel medicijnen in het riool. Voor de kwalijke gevolgen daarvan zullen mensen zich nog bewuster moeten worden.

In het bestuur van het waterschap wil de PvdA het verschil maken vanuit haar grondbeginsel: ‘eerlijk delen’. Ook zal de vinger aan de pols moeten worden gehouden met betrekking tot de komende fusie met het waterschap Groot Salland, zeker als het gaat om de werkgelegenheid in de regio.

Uiteraard zal ik, daar waar er raakvlakken zijn met de fractie van de PvdA Meppel, van de andere gemeentes die vallen onder het waterschap Reest en Wieden en met de provincies contacten gaan onderhouden.

Wil Kerstjens

nr.4 kandidatenlijst PvdA
Waterschapsverkiezingen Reest & Wieden