Fractie

Cees Bijl

Cees Bijl

Gedeputeerde

Financiën, Verkeer en vervoer, Wegen en vaarwegen, Cultuur en evenementen, Arbeidsmarkt en onderwijs, WMD (aandeelhouder), GAE (aandeelhouder), Archief, 1e loco commissaris van de Koning
Hendrikus Loof

Hendrikus Loof

Statenlid en fractievoorzitter

Janny Roggen

Janny Roggen

Statenlid

Peter Zwiers

Peter Zwiers

Statenlid en vice-fractievoorzitter

Ralph du Long

Ralph du Long

Statenlid

Jos Schomaker

Jos Schomaker

Statenlid en fractiesecretaris

Rudolf Bosch

Rudolf Bosch

Statenlid en penningmeester fractie

Fenneke Mensen

Fenneke Mensen

Commissielid

Michel Berends

Michel Berends

Commissielid

Willeke Hoiting

Willeke Hoiting

Steunfractielid