Fractie

Cees Bijl

Cees Bijl

Gedeputeerde

Financiën, Verkeer en vervoer, Wegen en vaarwegen, Cultuur en evenementen, Arbeidsmarkt en onderwijs, WMD (aandeelhouder), GAE (aandeelhouder), Archief, 1e loco commissaris van de Koning
Hendrikus Loof

Hendrikus Loof

Statenlid en fractievoorzitter

Ralph du Long

Ralph du Long

Statenlid

Peter Zwiers

Peter Zwiers

Statenlid en vice-fractievoorzitter