Waterschappen

Fien Heeringa

Fien Heeringa

Lid DB Hunze en Aa's

Herman Beerda

Herman Beerda

Lid DB Noorderzijlvest

Janny-Gerda de Jonge

Janny-Gerda de Jonge

Lid AB Noorderzijlvest

Egbert Hofstra

Egbert Hofstra

Lid AB Hunze en Aa's

Eisse Kruidhof

Eisse Kruidhof

Lid AB Noorderzijlvest

Kees de Graaf

Kees de Graaf

Lid AB Hunze en Aa's