Verkiezingsprogramma verkiezingen Waterschappen 2019

Tijdens een zeer goedbezochte vergadering van het PvdA-gewest Groningen op 15 december 2018 in Uithuizen is het gezamenlijke verkiezingsprogramma voor de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest vastgesteld. Het programma heeft de titel ‘Modern waterbestuur voor mens en natuur’ meegekregen.

In dit programma gaat het om water maar het draait natuurlijk om de mens. Het waterbestuur is er immers voor de burger, voor de bewoner van stad en dorp, voor de mens die veilig wil leven achter sterke dijken en die zich voedt met veilig drinkwater. Dit is de bestaansreden voor het waterschap: bescherming van mens, dier en milieu. Daarom zeggen wij: het waterschap is geen kalm bezit. Het moet zich voortdurend afvragen of het aan de noden van de tijd beantwoordt. Voor de PvdA betekent dit een kritische instelling; zowel naar de taken als naar de organisatie van het waterbeheer.

Wat doen we, hoe doen we dat, wat mag het kosten, hoe verdelen we de kosten, wie bepaalt wat er gebeurt. Hoe zien we onze toekomst in tijden van ernstige klimaatverandering. U als inwoner wil zekerheid, dat uw omgeving veilig is, nu maar ook later, en dat ook uw kinderen de bescherming krijgen die zij nodig hebben, opdat onze ‘delta’ een veilige en krachtige leefomgeving is voor al wat leeft.

Voor iedereen moet zeker zijn, dat het waterbeheer er voor hem/haar is. Die zekerheid wil de PvdA de inwoners van de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’ s bieden. Onze idealen en voornemens vindt u dit programma. Stemt u PvdA dan mag u ons hieraan houden.

 

De lijsttrekkers van de PvdA-fracties van Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s:

Herman Beerda en Fien Heeringa

 

Lees hier het complete verkiezingsprogramma: Programma NZV en HAA_ 2019-2023 def.