Cees Bijl vraagt met college GS aandacht voor het Drents

8 november 2017

Het college van Gedeputeerde Staten heeft een petitie getekend om in Europa aandacht te vragen voor minderheden en minderheidstalen, waaronder het Drents. Hiermee geeft het college gehoor aan een oproep van het Huus van de Taol en het Europees Bureau voor Kleine Talen in het Nedersaksische taalgebied.

Het Minority Safepack is een burgerinitiatief van de Federal Union of European Nationalities, met als doel alle 50 miljoen mensen die een minderheidstaal spreken te beschermen en te steunen. Op het moment is er vanuit de EU weinig aandacht voor dit onderwerp. Als er genoeg handtekeningen worden verzameld, wordt het onderwerp geagendeerd bij de Europese Commissie. De initiatiefnemers hopen uiteindelijk op Europees beleid voor bijvoorbeeld onderwijs, cultuur en media om taalkundige en culturele verscheidenheid in Europa te bevorderen.

Onze gedeputeerde Cees Bijl licht toe: ‘In Nederland is het nog redelijk goed gesteld met regionale en minderheidstalen. In het cultuurbeleid van de provincie Drenthe heeft streektaal en de bevordering van het Drents bijvoorbeeld een belangrijke plek. Dat geldt niet voor minderheidstalen in Europees beleid. Wij tonen ons daarom solidair en sluiten ons aan bij de oproep om de petitie te tekenen. Dus: zet je haand op dizze petitie!

Het initiatief moet minstens een miljoen ondertekenaars hebben om geldig te kunnen zijn. In Nederland ligt die drempel op 19.500. Tekenen kan via de link: https://ec.europa.eu/citizens-initiative/32/public

Lees hier ook het artikel op RTV Drenthe.