Dreigende opheffing techniekonderwijs slecht voor Drenthe

Door Rudolf Bosch op 1 mei 2018

Een derde van alle VMBO-scholen in Nederland overweegt haar techniekafdelingen te sluiten, zo berichtte RTL onlangs. De leerlingenaantallen in het voortgezet onderwijs dalen en techniekopleidingen zijn relatief duur. Er is geen geld voor investeringen en in krimpgebieden als Drenthe overwegen de scholen deze opleidingen als eerste te sluiten. De Drentse Statenfractie van de PvdA maakt zich hier zorgen over, juist omdat deze opleidingen van belang zijn voor de maakindustrie en de installatie- en bouwsector in Drenthe. Ons Statenlid Rudolf Bosch stelt vragen aan het College van Gedeputeerde Staten over de situatie.

In het najaar van 2017 stelde de PvdA al vragen over de veroudering van de apparatuur in het techniekonderwijs in Drentje. Uit de antwoorden van het College van GS en de rapporten die daarbij werden gevoegd, blijkt dat er een aarzeling is in het maken van fundamentele keuzes om de uitdagingen in het technisch vmbo-onderwijs aan te gaan. Ook zou er een relatief gebrek aan investeringsbereidheid binnen het bedrijfsleven zijn om in het beroepsonderwijs te investeren en samenwerkingen aan te gaan. Verder blijkt uit onderzoek dat het aantal VMBO-leerlingen in Drenthe tot 2030 aanzienlijk zal dalen. Dat geldt ook duidelijk voor het aantal leerlingen dat kiest voor een profiel binnen de sector techniek.

De PvdA maakt zich hierover zorgen, met name omdat technische VMBO-opleidingen cruciaal zijn voor de, en vanwege de toenemende krapte op de arbeidsmarkt in deze sectoren. De fractie vraagt aan het College GS of er aanwijzingen dat er techniekopleidingen in Drenthe gesloten gaan worden. De PvdA wil ook weten of de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven inderdaad hapert en of de provincie kansen ziet om de investeringen in het techniekonderwijs te stimuleren.

 

[beeld: Pixabay]

Rudolf Bosch

Rudolf Bosch

Mooiste plek in Drenthe? Thuis… en natuurlijk het Dwingelderveld! Word blij van… Mijn gezin, mooie muziek, een goed boek, een warme zomerdag in onze eigen tuin, voorbeelden dat de wereld minder individualistisch, hard en kil is dan we soms denken, een discussie op goede, inhoudelijke argumenten. In de politiek beland door? Het idee dat idealen

Meer over Rudolf Bosch