Leg de datum vast! Vrouwen Kiezen ism twee waterschappen. 20 juni, Assen

1 mei 2018

En alweer de volgende activiteit van Vrouwen Kiezen! Leg de datum vast in uw agenda: 20 juni, 17.30-21.20 provinciehuis Assen. Thema: ‘Niemand buitenspel, Diversiteit in de politiek’.

De bijeenkomst wordt georganiseerd samen met Waterschap Drents Overijsselse Delta en Waterschap Vechtstromen.

Nadere info volgt uiteraard.