Vergadering Provinciale Staten met installatie College GS, Statenleden en Commissieleden

29 mei 2019, van 14:00 tot 17:00

Vergadering van Provinciale Staten waarbij onder meer het nieuwe College van Gedeputeerde Staten wordt geïnstalleerd.

Live te volgen via www.drentsparlement.nl.